Begäran om tillfälligt upphävande eller återkallande av flygledarcertifikat

L1889

Vad händer när mitt certifikat tillfälligt upphävs på egen begäran?

Certifikatet kommer att vara tillfälligt upphävt under 36 kalendermånader räknat från datum för beslut om upphävande. Innan de 36 månaderna löpt ut kan du välja att på nytt ansöka om tillfälligt upphävande eller ansöka om återutfärdande av ditt certifikat enligt fastställd publicerad blankett.

Vad händer när mitt certifikat återkallas på egen begäran?

Det kommer inte finnas någon möjlighet för dig att ansöka om att få certifikatet återutfärdat igen. Det innebär att du måste genomgå all den utbildning som krävs från grunden för ett första utfärdande av motsvarande certifikat.

Behandling av personuppgifter

Här hittar du information om hur Transportstyrelsen behandlar personuppgifter som samlas in via webbplatsen och genom våra e-tjänster.

Till toppen