Pristojbine za čas prometnih zastojev v Stockholmu in Göteborgu

V švedskih mestih Stockholm in Göteborg obstaja sistem pristojbin za čas prometnih zastojev. To pristojbino se plačuje za vozila, registrirana na Švedskem ter v tujini.

Namen pristojbine za čas prometnih zastojev je zmanjševanje zastojev ter izboljševanje dostopnosti.

V času, ko velja obveznost plačila pristojbine za čas prometnih zastojev, se vozilo samodejno registrira ob plačilnih postajah. Zneski se spreminjajo glede na čas, ko se vozilo pelje mimo plačilne postaje. Ko se voznik zapelje mimo plačilne postaje, se to zabeleži in lastnik vozila prejme nalog za plačilo.

Če je vozilo registrirano v tujini, ima švedski urad za promet partnerja za obveščanje, ki pošilja račune ter sprejema plačila lastnikov vozil, in sicer preko EPASS24.

Če je vozilo registrirano na Švedskem, švedski urad za promet lastniku vozila pošlje nalog za plačilo.

Za več informacij obiščite: Congestion taxes in Stockholm and Gothenburg - Transportstyrelsen