Ummikumaksud Stockholmis ja Göteborgis

Rootsis kehtib ummikumaksusüsteem Stockholmis ja Göteborgis. 1. jaanuarist kehtib maks nii Rootsis kui ka väljaspool Rootsit registreeritud sõidukitele. Varem kehtis see ainult Rootsis registreeritud sõidukitele.

Maksesüsteem on täiesti automaatne. Kui möödute kontrollpunktist, registreeritakse mööduv sõiduk ja selle omanikule saadetakse maksekorraldus.

Stockholmi ummikutasude muutumine

Alates 1.jaanuarist 2016 muutuvad Stockholmi ummikutasud. Muutused on järgmised:

  • Stockholmi ummikutasusid tõstetakse
  • Ummikutasud hakkavad kehtima Essingeledenis
  • Ummikutasude päeva maksimummäära tõstetakse

Stockholmi kesklinna ummikutasude tõus

Ummikumakse tõstetakse alates 1.jaanuarist 2016. Uued tasud Stockholmi ummiktasude piirkonda sisse- ja väljasõiduks tõusevad vastavalt 11, 15, 25 ja 35 kroonini olenevalt kellaajast.

Ummikutasude sisseviimine Essingeledenis

Ummikumaks hakkab Essingeledenis kehtima alates 1.jaanuarist 2016. Tasude suuruseks on vastavalt 11, 15, 22 ja 30 krooni olenevalt kellaajast.

Maksimummäära tõus

Ummikutasude päeva maksimummäära tõstetakse 105 kroonini päeva ja sõiduki kohta.

Ummikumaksu eesmärk on parendada liiklusvooge, teeohutust ja keskkonda, samuti aidata rahastada investeeringuid teede infrastruktuuri muudes piirkondades. Ummikumaksude põhjenduseks on asjaolu, et ummikuid ja keskkonnaprobleeme põhjustavad liiklejad maksavad kinni kulud, mis ühiskonnale sellega seoses tekivad.

Ummikumaksu tuleb maksta sõiduautode, veokite ja vähem kui 14 tonni kaaluvate busside eest. Maksu ei pea maksma hädaabisõidukite, liikurkraanade ja enam kui 14-tonnise kogumassiga busside, samuti mootorrataste ja mopeedide eest.

10 SEKUmmikumaksu võetakse sõidukite eest, mis mööduvad maksejaamast esmaspäevast reedeni kell 06.00–18.29. Maksu ei võeta laupäeviti ja pühapäeviti, riigipühadel, riigipühale eelneval päeval ega juulikuus.

Et maksu mõjul liiklus ka tegelikult väheneks, erinevad maksumäärad sõltuvalt kellaajast – maksumäär on kõrgeim nendel ajavahemikel ja neis kohtades, kus liiklus on kõige tihedam.

Maksimumsumma sõiduki kohta ööpäevas Göteborgis on 60 SEK.

Maksimumsumma sõiduki kohta ööpäevas Stockholmis on 105 SEK.

 

 

 

Göteborg

 

Kellaaeg

Maksumäär

06:00–06:29 9 SEK
06:30–06:59 16 SEK
07:00–07:59 22 SEK
08:00–08:29 16 SEK
08:30–14:59 9 SEK
15:00–15:29 16 SEK
15:30–16:59 22 SEK
17:00–17:59 16 SEK
18:00–18:29 9 SEK
 18:30–05:59 0 SEK

 

Stockholmi

 

 Stockholmi kesklinna

 

Essingeledenis

Kellaaeg Maksumäär   Maksumäär
06:30–06:59 15 SEK   15 SEK
07:00-07:29 25 SEK   22 SEK
07:30-08:29 35 SEK   30 SEK
08:30-08:59 25 SEK   22 SEK
09:00-09:29 15 SEK   15 SEK
09:30-14:59 11 SEK   11 SEK
15:00-15:29 15 SEK   15 SEK
15:30-15:59 25 SEK   22 SEK
16:00-17:29 35 SEK   30 SEK
17:30-17:59 25 SEK  

22 SEK

18:00-18:29 15 SEK  

15 SEK

Te ei pea maksejaamas tasumiseks peatuma. Kui möödute oma sõidukiga maksejaamast, pildistab sealne kaamera teie sõiduki registreerimismärki. Foto saadetakse Rootsi Transpordiametile, kus sõiduk tuvastatakse. Seejärel saadab Rootsi Transpordiamet sõiduki omanikule makseteade, kui sõiduk on registreeritud Rootsis. Kui sõiduk on registreeritud välismaal, võtab Rootsi Transpordiamet ühendust teavituspartneriga. Sel juhul saadab teavituspartner sõiduki omanikule makseteate.

Kui sõidate läbi maksejaama, näete maksumäärasid kaldteel olevatel digiekraanidel.

Iga kuu lõpus saadab Rootsi Transpordiamet Rootsis registreeritud sõiduki omanikele maksekorralduse. Kui sõiduk on registreeritud välismaal, võtab Rootsi Transpordiamet ühendust teavituspartneriga. Sel juhul saadab teavituspartner sõiduki omanikule maksekorralduse.

Maksekorralduses on märgitud see, mitu korda sõiduk möödus kontrollpunktist eelnenud kalendrikuu jooksul ning tasumisele kuuluv kogusumma. Summa peab hiljemalt maksekorralduses märgitud kuupäeval laekuma Rootsi Transpordiameti ummikumaksude kontole.

Maksekorralduseson märgitud tasumisele kuuluv kogusumma. Maksekorralduseson märgitud ka see, mitu korda sõiduk möödus kontrollpunktist ning summa päeva kohta. Summa peab hiljemalt maksekorralduses märgitud kuupäeval laekuma Rootsi Transpordiameti ummikumaksude kontole.

Kuu 1 Kuu 2   Kuu 3
Kontrollpunktist möödumisel registreeritakse teatava sõiduki puhul kontrollpunktist möödumiste arv kuul 1. Kuu 1 eest tasumisele kuuluv summa määratakse kindlaks ning kuu 2 lõpus saadetakse välja maksekorraldus. Makse kuu 1 eest peab meile laekuma maksekorralduselmärgitud kuupäevaks.

Täiendav tasu

Kui te ei tasu maksu õigeks ajaks, lisandub maksusummale veel 500 SEK.

Nende sõidukite omanikud, millel on Rootsis võlg

Kui sõiduki omanikul on Rootsis tasumata rohkem kui 5000 SEK väärtuses makseid ja maksetähtpäevast on möödunud vähemalt kuus kuud, võidakse sõiduki kasutamine keelata.

 

 

 

 

Kui leiate, et ummikumaksu kohaldamise otsus on ebaõige, saate esitada kaebuse Rootsi Maksuametile e-posti, faksi või kirja teel.

Saatke oma kaebus aadressil:

E-post:
fordon@skatteverket.se

Faks:
+46 10-574 51 80

Postiaadress:
Skatteverket
Trängselskattesektionen
701 87 Örebro
ROOTSI

Kaebuses tuleb märkida järgmised andmed:

  • sõiduki registreerimisnumber
  • maksuotsuse kuupäev
  • otsuse vaidlustamise põhjus
  • oma nimi ja aadress

Kaebus peab laekuma Rootsi Maksuametile hiljemalt 60 päeva jooksul maksuotsuse või trahviotsuse tegemise kuupäevast.

Ummikumaksud ja kõik muud tasumisele kuuluvad summad tuleb tasuda, isegi kui esitate otsuse suhtes kaebuse.

Stockholmis kehtib Lidingö reegel (Lidingöregeln). See tähendab, et ummikumaksu ei tule tasuda sõidukite eest, mis mööduvad 30 minuti jooksul kahest erinevast kontrollpunktist, millest üks on mõni Gasverksvägenil, Lidingövägenil või Norra Hamnvägenil asuv kontrollpunkt.

Göteborgis kehtib ühekordse maksustamise reegel (Flerpassageregeln). Selle reegli kohaselt maksustakse 60 minuti jooksul mitmest kontrollpunktist mööduvat sõidukit ainult üks kord. Tasuda tuleb tasumisele kuuluvatest summadest see, mis on suurim.

Rootsis saab infrastruktuurimaksu võtta näiteks äsja ehitatud silla, tunneli või mäekuru ületamise või läbimise eest, et katta selle ehituskulud. Kui sild, tunnel või mäekuru on juba ehitatud avaliku sektori raha eest, ei või Rootsi seaduste kohaselt hiljem maksu kehtestada.

Infrastruktuurimaksude põhjenduseks on asjaolu, et infrastruktuuri kasutajad maksavad selle eest.

Kui eesmärk on vähendada ummikuid Rootsi linnapiirkondades, rakendatakse hoopis ummikumaksu. Ummikumaksude põhjenduseks on asjaolu, et ummikuid ja keskkonnaprobleeme põhjustavad liiklejad maksavad kinni kulud, mis ühiskonnale sellega seoses tekivad.