Ruuhkamaksut Tukholmassa ja Göteborgissa

Ruotsissa käytetään ruuhkamaksujärjestelmää Tukholmassa ja Göteborgissa. Maksut koskevat 1. tammikuuta alkaen sekä Ruotsin että ulkomaan rekisterissä olevia ajoneuvoja. Aiemmin maksut koskivat ainoastaan Ruotsin rekisterissä olevia ajoneuvoja.

Maksujärjestelmä on täysin automaattinen. Maksuaseman ohitus rekisteröidään ja ajoneuvon omistajalle lähetetään lasku.

Muutoksia Tukholman ruuhkamaksuihin

Tukholman ruuhkamaksuihin sovellettiin seuraavat muutokset 1. tammikuuta 2016 lähtien:

  • Ruuhkamaksuja korotettiin
  • Ruuhkamaksut laajennettiin koskemaan myös Essingeledeniä
  • Ruuhkamaksun enimmäismäärää vuorokautta kohden korotettiin

Korotettu ruuhkamaksu Tukholman sisäkaupungissa

Ruuhkamaksua korotettiin 1. tammikuuta 2016 alkaen. Tukholman ruuhkamaksualueen rajan ylittäessäsi maksat 11, 15, 25 tai 35 kruunua vuorokaudenajasta riippuen.

Ruuhkamaksualue laajeni Essingeledenille

Ruuhkamaksuja aloitettiin periä Essingeledenillä 1. tammikuuta 2016. Ruuhkamaksun määrä on 11, 15, 22 tai 30 kruunua vuorokaudenajasta riippuen.

Enimmäismäärä on korotettu

Ruuhkamaksun enimmäismäärä vuorokautta kohden on korotettu 105 kruunuun päivää ja ajoneuvoa kohden.

Ruuhkamaksujen tarkoituksena on parantaa liikenneturvallisuutta, saavutettavuutta ja ympäristönäkökohtia, mutta myös auttaa osaltaan tieinfrastruktuuriin tehtävien investointien rahoittamisessa eri alueilla. Ruuhkamaksujen perusteluna on se, että ruuhkaan ja ympäristöongelmiin osaltaan vaikuttavat saavat olla mukana maksamassa niitä kuluja, joita yhteiskunnalle aiheutuu.

Ruuhkamaksuja maksetaan henkilöautoista, kuorma-autoista ja alle 14 tonnia painavista busseista. Maksua ei peritä hälytysajoneuvoista, ajoneuvonostureista ja yli 14 tonnin painoisista busseista, eikä moottoripyöristä ja mopoista.

Ruuhkamaksua peritään ajoneuvoista, jotka ohittavat maksuaseman maanantaista perjantaihin ajalla 06.00 – 18.29. Maksua ei peritä viikonloppuisin, pyhäpäivinä, pyhäpäivän aattopäivinä eikä heinäkuussa.

Jotta maksu todellakin vähentäisi liikennettä, maksun suuruus riippuu vuorokauden ajasta – maksu on korkein niinä aikoina, jolloin liikennettä on yleensä eniten.

 Göteborgissa enimmäismäärä päivää ja ajoneuvoa kohden on 60 kr.

Tukholmassa enimmäismäärä päivää ja ajoneuvoa kohden on 105 kr.

 

Göteborg

 

Ajat

Maksu

06:00–06:29 9 SEK
06:30–06:59 16 SEK
07:00–07:59 22 SEK
08:00–08:29 16 SEK
08:30–14:59 9 SEK
15:00–15:29 16 SEK
15:30–16:59 22 SEK
17:00–17:59 16 SEK
18:00–18:29 9 SEK
18:30–05:59 0 SEK

 

Tukholman

 

 

Tukholman
sisäkaupungissa

 

Essingeledeniä

Ajat   Maksu   Maksu
06:30–06:59   15 SEK   15 SEK
07:00-07:29   25 SEK   22 SEK
07:30-08:29   35 SEK   30 SEK
08:30-08:59   25 SEK   22 SEK
09:00-09:29   15 SEK   15 SEK
09:30-14:59   11 SEK   11 SEK
15:00-15:29   15 SEK   15 SEK
15:30-15:59   25 SEK   22 SEK
16:00-17:29   35 SEK   30 SEK
17:30-17:59   25 SEK  

22 SEK

18:00-18:29   15 SEK  

15 SEK


 

Maksuasemalla ei tarvitse pysähtyä maksamaan. Kun ajat ajoneuvollasi maksuaseman ohi, kamera tallentaa kuvan ajoneuvosi rekisterikyltistä. Kuva lähetetään Ruotsin Kuljetushallitukselle (Transportstyrelsen), jossa ajoneuvo tunnistetaan. Tämän jälkeen Kuljetushallitus lähettää laskun Ruotsin rekisterissä olevien ajoneuvojen omistajille. Ulkomaan rekisterissä olevien ajoneuvojen osalta Kuljetushallitus tekee yhteistyötä laskutuskumppanien kanssa. Kyseinen laskutuskumppani lähettää laskun ajoneuvon omistajalle.

Kun ajat maksuaseman ohi, näet voimassa olevat maksut digitaalisista tiedotuskylteistä kyseisessä tienkohdassa.

Ruotsin Kuljetushallitus (Transportstyrelsen) lähettää kunkin kuukauden loputtua laskun Ruotsin rekisterissä olevien ajoneuvojen omistajille. Ulkomaan rekisterissä olevien ajoneuvojen osalta Kuljetushallitus tekee yhteistyötä laskutuskumppanien kanssa. Kyseinen laskutuskumppani lähettää laskun ajoneuvon omistajalle.

Laskussa on tieto maksuaseman ohituskerroista ja päiväkohtaiset summat edellisen kalenterikuukauden ajalta sekä laskutettava kokonaissumma. Laskun summan tulee olla Kuljetushallituksen ruuhkamaksujen tilillä viimeistään laskussa mainittuna eräpäivänä.

Laskuun on merkitty laskutettava kokonaissumma. Laskussa on myös tieto maksuaseman ohituskerroista ja päiväkohtaiset summat. Laskun summan tulee olla Kuljetushallituksen ruuhkamaksujen tilillä viimeistään laskussa mainittuna eräpäivänä.

Kuukausi 1

Kuukausi 2

Kuukausi 3

Ohitat maksuaseman ja ajoneuvon kuukauden 1 aikana tekemät maksuaseman ohitukset rekisteröidään.

Kuukauden 1 maksupäätös vahvistetaan ja lasku lähetetään kuukauden 2 lopulla.

Kuukauden 1 maksun on oltava tilillämme laskussa mainittuun eräpäivään mennessä.

Viivästymismaksu, jos et maksa ajallaan

Jos et ole maksanut laskua ajallaan, laskutamme 500 SEK:n lisämaksun.

Ajoneuvon omistajat, joilla on ajoneuvoihin liittyviä velkoja Ruotsissa

Jos ajoneuvon omistajalla on ajoneuvoihin liittyviä velkoja Ruotsissa yli 5 000 SEK ja jos on kulunut vähintään kuusi kuukautta siitä, että viimeisin maksu olisi pitänyt olla maksettu, ajoneuvolle voidaan määrätä käyttökielto.

Jos ruuhkamaksun päätös on mielestäsi virheellinen, voit pyytää Ruotsin verovirastolta (Skatteverket) uudelleenkäsittelyä sähköpostitse, faksilla tai kirjeitse.

Lähetä pyyntö:

Sähköposti:
fordon@skatteverket.se

Faksi:
+46 10 574 51 80

Postiosoite:
Skatteverket
Trängselskattesektionen
SE-701 87 Örebro
RUOTSI

Liitä mukaan seuraavat seikat pyytäessäsi uudelleenkäsittelyä:

  • ajoneuvon rekisteritunnus
  • maksupäätöksen päivämäärä
  • syy uudelleenkäsittelyn pyytämiseen
  • oma nimi ja osoite.

Uudelleenkäsittelyä koskevan pyynnön on saavuttava Ruotsin verovirastoon viimeistään 60 päivän kuluessa maksua tai lisämaksua koskevan päätöksen teosta.

Määrätty ruuhkamaksu ja mahdolliset muut maksut on maksettava myös siinä tapauksessa, että pyydät maksupäätöksen uudelleenkäsittelyä.

Göteborgissa on sääntö, joka koskee useampaa maksuaseman ohitusta. Sääntö merkitsee sitä, että jos autolla ohitetaan useita maksuasemia 60 minuutin sisällä, peritään maksu vain yhdestä kerrasta. Maksettava maksu on tällöin se ohituskerroista, johon liittyy korkein maksu.

Ruotsissa veloitetaan infrastruktuurimaksuja ainoastaan esimerkiksi uusista silloista tai tunneleista niiden rakennuskustannusten kattamiseksi. Jos silta, tunneli tai tie on jo rakennettu julkisilla varoilla, Ruotsin lain mukaan siitä ei voida jälkikäteen määrätä maksua.

Infrastruktuurimaksuja perustellaan sillä, että infrastruktuurin käyttäjät ovat mukana maksamassa sen kustannuksia.

Ruuhkamaksuja käytetään puolestaan silloin, kun halutaan vähentää liikenteen ruuhkia Ruotsin suurkaupunkialueilla. Ruuhkamaksujen perusteluna on se, että ruuhkaan ja ympäristöongelmiin osaltaan vaikuttavat saavat olla mukana maksamassa niitä kuluja, joita yhteiskunnalle aiheutuu.