Srpski (Serbian)

Uprava za transportne usluge (Transportstyrelsen)

Zadatak Uprave za transportne usluge (Transportstyrelsen) je da dostigne zadovoljavajuću pristupačnost, visoki kvalitet, sigurne i ekološki prilagođene transportne veze u okviru željezničkog, vazdušnog, vodenog te automobilskog saobraćaja. Mi planiramo i izrađujemo pravila, izdajemo dozvole i pratimo njihovo provođenje u praksi. Pomoću naših spiskova bavimo se, između ostalog, i pitanjima plaćanja različitih taksi, te pitanjima dozvola i promjene vlasništva.

Imamo 1 750 saradnika na 13 mesta širom države. Najveći dio naše aktivnosti se odvija u Borlänge-u, Norrköping-u i gradu Örebro. Naše glavno sedište je smešteno u Norrköping-u.

Ideja za našu delatnost

Mi razvijamo dostupan transportni sistem pri čemu vodimo računa o sigurnosti, okolini i zdravstvenim aspektima. Poštujući moguće posledice za građane i privredni život pravimo pravila i posmatramo kako se ta pravila poštuju u praksi. Snabdevamo društvo podacima o transportnim sredstvima i osobama koje upravljaju njima, dakle vozačima. Radimo sa celokupnom slikom ovog procesa i sa visokim stepenom efektivnosti te uslužnosti u kontaktu sa okolinom.

Automobilski saobraćaj

Svi učesnici u saobraćaju, uključujući i bicikliste i pešake, su dužni poštovati naša saobraćajna pravila. Ova pravila važe svuda, i na postojećim putevima i na terenu bez puteva. Pored saobraćajnih pravila, mi smo odgovorni i za provođenje propisa o znakovima na putu.
Pored toga, mi proizvodimo i distribuišemo švedske vozačke dozvole i registracijske tablice. Mi vodimo računa o pravilnicima za obuku i testiranje vozača, i pravimo teoretski deo ispita za sve kategorije vozačkih dozvola. Za područje koje obuhvata profesionalne usluge vožnje razrađujemo pravila o tome šta se traži za određenu vozačku kompetenciju, izdajemo saobraćajne dozvole transportnim i autobuskim firmama te pravimo pravila koja se tiču dozvoljenih mera i težine teških vozila. Drugi tehnički zahtevi se obično ustanovljavaju preko međunarodnih odluka u kojima Uprava za transportne usluge (Transportstyrelsen) učestvuje, s tim da se ovi zahtevi pojašnjavaju detaljnije u našim pravilnicima. Na kraju, nadziremo i tržište za tehnički pregled različitih vozila.

Željeznički saobraćaj

Izdajemo i kontrolišemo dozvole onima koji se žele baviti nekim sektorom željezničkog saobraćaja u Švedskoj. Može se raditi o gotovo svemu u okviru ovog sektora, od velikih institucija koje održavaju infrastrukturu kao na primer Trafikverket, do privatnih firmi za željeznički prevoz. Pored toga, mi odobravamo vozila, infrastrukturu, kvalitet tračnica i signalni sistem pre nego se počnu koristiti u saobraćaju.

Nadzor sigurnosnih sistema i pristup tračnicama koji treba biti zasnovan na jednakim uslovima za sve, te zdravstvena pravila i pravila o zdravstvenim pregledima za personal zaposlen u željezničkom prevozu su, pored ostalog, aspekti za koje smo mi odgovorni.

Vodeni saobraćaj

Pratimo da li se pravila i dozvole koje važe za švedske i inostrane brodove poštuju u našim vodama. U našem poslu izvodimo i tehničke preglede i inspekcije brodova i luka. Kontrolišemo da se roba ukrcava i slaže na brodove u skladu sa pravilima, i da personal zaposlen na svakom brodu ima potrebne kvalifikacije. Brodarska preduzeća koja upravljaju putničkim brodovima moraju, pored svega drugog, ispunjavati i sigurnosne zahteve za sprečavanje nesreća kao i za pravilno postupanje ako se nesreća već desila. Ovde, pored toga, postoji i spisak plovila u vodenom saobraćaju u kojem se prikupljaju obaveštenja o čamcima i brodovima koji moraju imati dozvolu.

Vazdušni saobraćaj

Naš posao je da obezbedimo siguran i udoban vazdušni saobraćaj za putnike i da utičemo na to da deregulisana avionska branša funkcioniše dobro u smislu konkurentnosti. Značajan dio našeg rada zauzima, između ostalog, i odgovornost za niz potvrda i dozvola za pilote, avionske kompanije i aerodrome. Mnoga pravila i uredbe u vazdušnom saobraćaju se određuju na međunarodnom nivou. Naš zadatak u Upravi za transportne usluge
(Transportstyrelsen) je da ta pravila prilagodimo našem sistemu, da prenesemo drugim relevantnim faktorima koja pravila tačno važe kao i da kontrolišemo da ih se poštuje u praksi. Na kraju, mi izdajemo saobraćajne dozvole onima koji se žele baviti komercijalnim vazdušnim saobraćajem u Švedskoj.

Kontaktirajte Upravu transportnih usluga (Transportstyrelsen)

Uvek nas možete pozvati telefonom u Upravu transportnih usluga (Transportstyrelsen) preko naše telefonske centrale na telefonski broj 0771-503 503.

Ako zovete iz inostranstva, telefonski broj koji važi za vas je +46 771 503 503. Na našoj centrali radi personal koji govori švedski i engleski jezik.

Služba za mušterije u okviru Uprave transportnih usluga i telefonska centrala imaju radno vreme od ponedeljka do petka između 08.00 i 16.30, dok su ove službe nedostupne vikendom.