Sastrēgumu nodeva Stokholmā un Gēteborgā

Zviedrijā pastāv sastrēgumu nodevas sistēma Stokholmā un Gēteborgā. No 1. janvāra nodeva attiecas gan uz Zviedrijā, gan ārvalstīs reģistrētiem transportlīdzekļiem. Iepriekš tā attiecās tikai uz Zviedrijā reģistrētiem transportlīdzekļiem.

Maksājumu sistēma ir pilnībā automātiska. Kad jūs braucat garām kontrolpunktam, tas tiek reģistrēts, un automašīnas īpašniekam tiek nosūtīts rēķins.

Izmainas sastrēgumu nodokļis maksa Stokholmā

Sākot ar 1 janvāra 2016. gada mainas sastrēgumu nodokļis Stokholmā. Sekojošas izmainas tiek veiktas:

  • Sastrēgumu nodokļis Stokolmā tiek palielināts
  • Sastrēgumu nodokļis tiek ieviesta, Essingeleden
  • Maksimālā summa, ko jamaksā diena tiek palielienāta

Palielienāta sastrēgumu nodokļis Stokholmas centrā

Sastrēgumu nodoklis tiek palielinats sākot ar 1 janvāris 2016. gadu. Janunās likmes lai braukt iekša un ārā no sastrēguma zonas Stokholmā būs 11, 15, 25 un 35 zviedru kronas atkarībā no tā, cikos jums jabrauc.

Sastrēgumu nodokļis tiek ieviesta Essingeleden

Sastrēģumu nodokļis sākas no 1 janvāris 2016. gadu Summas būs 11, 15, 22 un 30 zviedru kronas atkarīgs no iebraukšanas laiku.

Maksimālā nodokļa summa tiek palielināta

Maksimālā sastrēgumu nodokļa summa, par ko diena jamaksā, tiek palielināts līdz SEK 105 zviedru kronas diena par vienu transporta līdzekli.

Sastrēgumu nodevas mērķis ir uzlabot satiksmes plūsmu, satiksmes drošību un vidi, kā arī palīdzēt finansēt ieguldījumus ceļu infrastruktūrā citās jomās. Sastrēgumu nodevas pamato fakts, ka cilvēki, kas veicina sastrēgumus un rada vides problēmas, apmaksā sabiedrībai radītās izmaksas.

Sastrēgumu nodeva jāmaksā vieglajām automašīnām, kravas automašīnām un autobusiem, kuru pilnā masa ir mazāka par 14 tonnām. Nodeva nav jāmaksā operatīvajiem transportlīdzekļiem, autoceltņiem un autobusiem ar pilno masu vismaz 14 tonnas.

Sastrēgumu nodeva tiek piemērota transportlīdzekļiem, kas pabrauc garām kontrolpunktam no pirmdienas līdz piektdienai laikā starp 06.00 un 18.29. Nodeva netiek iekasēta sestdienās, svētdienās, valsts svētku dienās, dienā pirms valsts svētku dienas un jūlijā.

Lai panāktu, ka nodevai ir ietekme uz satiksmes samazināšanu, tās summa ir atšķirīga dažādos laikos — nodeva ir vislielākā laikos un vietās, kur satiksme ir visnoslogotākā.

Gēteborgā, maksimālā summa vienam transportlīdzeklim vienam 60 dienu SEK.

Stokholmā, maksimālā summa vienam transportlīdzeklim vienam 105 dienu SEK.

Gēteborga

Laiki

Summa

06:00–06:29 9 SEK
06:30–06:59 16 SEK
07:00–07:59 22 SEK
08:00–08:29 16 SEK
08:30–14:59 9 SEK
15:00–15:29 16 SEK
15:30–16:59 22 SEK
17:00–17:59 16 SEK
18:00–18:29 9 SEK
 18:30–05:59 0 SEK

 

Stokholma

 

 Stokholmas centrā

 

Essingeleden

Laiki Summa   Summa
06:30–06:59 15 SEK   15 SEK
07:00-07:29 25 SEK   22 SEK
07:30-08:29 35 SEK   30 SEK
08:30-08:59 25 SEK   22 SEK
09:00-09:29 15 SEK   15 SEK
09:30-14:59 11 SEK   11 SEK
15:00-15:29 15 SEK   15 SEK
15:30-15:59 25 SEK   22 SEK
16:00-17:29 35 SEK   30 SEK
17:30-17:59 25 SEK  

22 SEK

18:00-18:29 15 SEK  

15 SEK

Jums nav jāapstājas un jāmaksā pie kontrolpunkta. Kad transportlīdzeklis pabrauc garām kontrolpunktam, kamera uzņem jūsu transportlīdzekļa valsts reģistrācijas numura zīmes attēlu. Attēls tiek nosūtīts uz Zviedrijas Transporta pārvaldi (Transportstyrelsen), kur transportlīdzeklis tiek identificēts. Tad, ja transportlīdzeklis reģistrēts Zviedrijā, Zviedrijas Transporta pārvalde nosūta rēķinu transportlīdzekļa īpašniekam. Ja transportlīdzeklis reģistrēts ārvalstīs, Zviedrijas Transporta pārvalde sadarbojas ar paziņošanas partneri. Šajā gadījumā paziņošanas partneris nosūta rēķinu transportlīdzekļa īpašniekam.

Braucot cauri kontrolpunktam, jūs redzēsiet nodevas summas uz rampas esošajiem digitālajiem ekrāniem.

Katra mēneša beigās Zviedrijas Transporta pārvalde (Transportstyrelsen) izsūta rēķinu Zviedrijā reģistrēto transportlīdzekļu īpašniekiem. Ja transportlīdzeklis reģistrēts ārzemēs, Zviedrijas Transporta pārvalde sadarbojas ar paziņošanas partneri. Šajā gadījumā rēķinu transportlīdzekļa īpašniekam nosūta paziņošanas partneris.

Rēķins satur informāciju par to, cik reizes transportlīdzeklis šķērsojis kontrolpunktus iepriekšējā mēnesī, un kopējo apmaksas summu. Summa jāieskaita Zviedrijas Transporta pārvaldes sastrēgumu nodevu kontā ne vēlāk kā rēķinā norādītajā datumā.

Rēķinā norādītā kopējā nodevu summa. Rēķinā ir arī informācija par to, cik reizes transportlīdzeklis pabraucis garām kontrolpunktam, un summa par dienu. Summai jātiek iemaksātai Zviedrijas Transporta pārvaldes sastrēgumu nodevu kontā ne vēlāk kā līdz rēķinā norādītajam datumam.

1. mēnesis 2. mēnesis 3. mēnesis
Jūs pabraucat garām kontrolpunktam un tiek reģistrēts, cik reizes transportlīdzeklis braucis garām kontrolpunktam 1. mēnesī.

Tiek pieņemts lēmums par nodevu summu, kas maksājama par 1. mēnesi, un 2. mēneša beigās tiek nosūtīts maksājuma paziņojums.

Maksājumam par 1.mēnesi jāienāk mūsu kontā līdz rēķinā norādītajam datumam.

Nokavējuma nauda par kavētiem maksājumiem

Ja nodevas netiek samaksātas norādītajā termiņā, jums tiks noteikta nokavējuma nauda 500 SEK apmērā.

Transportlīdzekļu ar parādiem īpašnieki Zviedrijā

Ja transportlīdzekļa īpašnieks Zviedrijā ir parādā vairāk nekā 5000 SEK un pagājuši vismaz seši mēneši kopš samaksas termiņa, transportlīdzeklim var aizliegt piedalīties satiksmē.

Ja domājat, ka lēmums par sastrēgumu nodevu ir kļūdains, varat to pārsūdzēt Zviedrijas Nodokļu pārvaldē (Skatteverket) pa e-pastu, faksu vai pastu.

Nosūtiet savu pārsūdzību:

E-pasts:
fordon@skatteverket.se

Fakss:
+46 10-574 51 80

Pasta adrese:
Skatteverket
Trängselskattesektionen
701 87 Örebro
ZVIEDRIJA

Pārsūdzībā jāiekļauj šāda informācija:

  • transportlīdzekļa reģistrācijas numurs
  • nodevas lēmuma datums
  • iemesls, kāpēc pārsūdzat lēmumu
  • jūsu vārds, uzvārds un adrese

Zviedrijas Nodokļu pārvaldei pārsūdzība jāsaņem ne vēlāk kā 60 dienu laikā pēc lēmuma par nodevu vai papildu maksu.

Nodevas un citas maksas jāsamaksā arī tad, ja esat pārsūdzējis lēmumu par nodevu.

Gēteborgā ir spēkā vienreizējas maksas noteikums (Flerpassageregeln). Saskaņā ar šo noteikumu transportlīdzeklis, kas pabrauc garām vairākiem kontrolpunktiem 60 minūšu periodā, tiek aplikts ar nodevu tikai vienu reizi. Maksājamā nodeva ir lielākā nodeva.

Zviedrijā infrastruktūras izmantošanas nodevas var iekasēt tikai par jaunuzceltiem tiltiem, tuneļiem vai kalnu pārejām, piemēram, lai segtu būvniecības izmaksas. Ja tilts, tunelis vai kalnu pāreja jau uzcelta, izmantojot valsts naudu, tad saskaņā ar Zviedrijas likumu nodevu par tās izmantošanu vēlāk nevar piemērot.

Infrastruktūras izmantošanas nodevas pamato fakts, ka cilvēki, kas izmanto infrastruktūru, maksā par to.

Ja mērķis ir samazināt sastrēgumus Zviedrijas pilsētu zonās, tiek piemērotas sastrēgumu nodevas. Sastrēgumu nodevas pamato fakts, ka cilvēki, kas veicina sastrēgumus un rada vides problēmas, apmaksā sabiedrībai radītās izmaksas.