Meänkieli

Kuljetushallitus pyrkii saavuttamhaan hyvän käytettävyyen, korkean kvaliteen, varmat ja milhjöön sovitettuja kuljetuksia rautatielä, ilmaliikentheessä, merikuljetuksessa ja tien päälä.

Met otama esile sääntöjä, annama lupia ja seuraama kuinka niitä nouvatethaan. Rejisteritten avula met toimima muun muassa maksoitten, luvitten ja omistajamuutoksitten kans.

Meilä on 1 750 työntekijöitä 13 paikassa koko maassa. Suuriin osa toiminasta on Borlängessä, Norrköpinkissä ja Örebrossa. Pääkontturi on Norrköpinkissä.

Meän toiminanitea

Met kehitämä käytettävissä olevan kuljetussysteemin missä otama huomioon turvan, miljöön ja terhveyen. Siittä seurauksitten näkökulmasta mitä päätökset saattavat tuottaa kansalaisile ja elinkeinoelämäle met mookkaama sääntöjä ja valvoma ette niitä nouvatethaan.

Met annama yhteiskunnale tietoja kuljetusvälinheistä ja ajajista. Meilä on kokonaiskuva ja tehokkuus ja korkea palvelustaso meän kontaktissa ympäröivän mailman kans.

Tieliikene eli -trafiikki

Kaikki matkustajat, mukhaan otettu kans net jokka pyöräilevät eli marsivat, sisältyvät meän liikenesäänthöin. Net jällaavat joka paikassa, sekä teitten päälä ette luonossa.

Paitti liikenesäänöistä meilä on vastuu ette sovelethaan tiemerkkimääräystä.

Met tehetämä ja lähätämä kans kaikki ruottalaiset ajokortit ja rejistreerinkisjyltit. Met hoijama määräyksiä ajajankoulutuksesta ja ajajankokheesta, ja luoma tietokokheita kaikile ajokortti pätevyyksile.

Ammattiliikentheele met mookkaama sääntöjä muun muassa siittä mitä vaaithaan ette saa ammattiajajan pätevyyen, päätämä liikeneluvista tavara- ja byssiyrittäjile, sekä sääntöjä raskhaitten ajoneuvoitten mitoista ja painoista.

Muut tekniset ajoneuvon vaatimukset päätethään tavalisesti kansanvälisellä tasola missä Kuljetushallitus on mukana, ja vaatimukset tehhään selväksi sitten meän omissa määräyksissä.

Met valvoma kans ajoneuvotarkistuksen markkinaa.

Rautatie

Met annama ja tarkistama lupia niile ja niiltä jokka haluavat harjottaa rauatieliikenettä Ruottissa. Se saattaa koskea suurista infrastryktyyrin hoitajista, kun esimerkiks Liikenevirasto, ja aina privaatti rautatieyrittähjiin. Met annama kans hyväksynän ajoneuvoile, infrastryktyyrile, rälsilaitoksile ja signaalisysteemile ennen kun net otethaan käythöön. Meilä on kans vastuu valvonasta turvaohjaussysteemistä, ette oikeus käyttää rälsiä toimii samoila euila, ja niistä säänöistä terhveyvestä ja terhveystutkimuksista jokka koskevat niitä jokka on töissä rälsiliikentheessä.

Vesikulku

Met seuraama ylös ette nouvatethaan niitä sääntöjä ja lupia mikkä on voimassa ruottalaisile ja ulkomaalaisile laivoile meän kulkuvesilä. Siinä työssä met tehemä tarkistuksia ja inspeksjuunia sekä laivoissa ette haminoissa. Met tarkistama ette tavara lastathaan ja pakkautethaan oiken, ja ette niilä jokka on töissä laivassa on oikea pätevyys.

Laivafööretakit jolla on matkustajalaivoja pitävät sen lisäksi täyttää net turvalisuus vaatimukset mikkä on olemassa millä ehkäisthään ja käsitelhään onnettomuuksia. Täälä on kans merikuljetusrejisteri, joka kerrää informasjuunia niistä venheistä ja laivoista jokka tarvitteva luvan.

Ilmaliikene

Met toimima ette luoa matkustajile turvalisen ja varman ilmaliikentheen ja ette markkina säänöistä vaphautettu lentoala toimii kilpailun perustheela. Yhtenä osana siittä työstä meilä on vastuu monenlaisesta piluutitten, lentopuulakin ja lentokentitten serttifikaatista ja lisensistä.


Monet säänöt ja määräykset ilmaliikentheen alala päätethään kansanvälisellä tasola. Kuljetushallituksen tehtävä on ette sovittaa net meän systeemhiin, komyniseerata net säänöt mikkä jällaavat ja valvoa ette niitä nouvatethaan . Met annama kans liikenelupia niile jokka haluavat harjottaa kaupalista ilmaliikenettä Ruottissa.

Kontaktaa Kuljetushallituksen

Sie olet aina tervetulonen soittamhaan Kuljetushallituksheen meän väkselin kautta telefuuninumerola 0771-503 503. Jos soitat ulkomailta telefuuninumero on +46 771 503 503. Väkselissä on sekä ruottin- ette englantinkielinen henkilökunta.

Kuljetushallituksen asiakaspalvelu ja väkseli on auki juhla- ja pyhävaphaina viikonpäivinä maanantaista perjantaihin 08.00 ja 16.30.