A33. Varning för terrängskotertrafik

Varning för terrängskotertrafik
Märket anger en plats där terrängskotrar ofta korsar eller kör in på vägen.

Vägmärkesfiler