A24. Varning för sidvind

Varning för sidvind
Märket anger en vägsträcka där det ofta förekommer stark sidvind. Symbolen är anpassad efter förhållandena på platsen.

Alternativa symboler

Vägmärkesfiler