A9. Varning för farthinder

Varning för farthinder
Märkena anger upphöjning eller grop som anlagts som fartdämpande åtgärd.

Alternativa symboler

Vägmärkesfiler