A15. Varning för barn

Varning för barn
Märket anger en vägsträcka där barn ofta korsar eller uppehåller sig på eller vid vägen.

Vägmärkesfiler