A40. Varning för annan fara

Varning för annan fara
Märket anger en annan fara än sådan som kan anges med något annat varningsmärke. Farans art anges på en tilläggstavla.

Vägmärkesfiler