M28. Buss

Buss
Markeringen visar att körfältet är avsett för fordon i linjetrafik m.fl.

Vägmärkesfiler