T13. Flervägsväjning

Flervägsväjning
Tavlan anger att förare på samtliga tillfarter i en korsning har väjningsplikt.

Vägmärkesfiler