T3. Avstånd till stopplikt

Avstånd till stopplikt
Tavlan används endast under märke B1, väjningsplikt.

Vägmärkesfiler