D12. Påbjuden körriktning för fordon lastat med farligt gods

Påbjuden körriktning för fordon lastat med farligt gods
Märket anger påbjuden körriktning för trafik med fordon med sådan last som omfattas av krav på märkning med orangefärgad skylt enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen (2006:263) om transport av farligt gods. Bokstaven på märket anger att påbudet endast avser sådana fordon som inte får framföras i en vägtunnel som tillhör den tunnelkategori som motsvarar bokstaven.

Alternativa symboler

Vägmärkesfiler