F15. Omledning

Omledning
Märket anger permanent omledningsväg för ordinarie numrerad väg. Avvikelse från färg får inte ske.

Vägmärkesfiler