H22. Sevärdhet

Sevärdhet
Märket anger en sevärdhet av nationellt intresse. Sevärdhetens art anges i anslutning till märket.

Vägmärkesfiler