H13. Rastplats

Rastplats
Märket anger en rastplats där det finns toalett som är tillgänglig även för rörelsehindrade.

Vägmärkesfiler