×

Driftstörningar pågår

Just nu är det driftstörningar på Transportstyrelsens webbplats och till exempel vissa e-tjänster går inte att använda. Felsökning pågår.

H13. Rastplats

Rastplats
Märket anger en rastplats där det finns toalett som är tillgänglig även för rörelsehindrade.

Vägmärkesfiler