H23. Förberedande upplysning om vägnära service

Förberedande upplysning om vägnära service
Märket anger vägnära serviceanläggningar samt i vissa fall namn på dessa. Symbol för serviceanläggningarna drivmedel, restaurang och hotell kan vara kompletterade med företagsemblem eller företagsnamn. På märket anges avståndet till aktuell avfart eller korsning.

Vägmärkesfiler