Mätning av förbrukning och utsläpp från fordon vid verklig körning

Uppgifter om förbrukning och utsläpp från personbilar och lätta lastbilar vid verklig körning ska samlas in och rapporteras till EU-kommissionen. Insamlingen sker med hjälp av en förbrukningsmätare kallad OBFCM (On-Board Fuel Consumption Meter). Uppgifterna för svenska fordon samlas in av Transportstyrelsen och fordonstillverkarna.

Varför vill EU samla in dessa uppgifter?

EU vill samla in uppgifterna om förbrukning och utsläpp vid verklig körning för att

  • övervaka skillnaden mellan avlästa uppgifter från verklig körning och lämnade uppgifter från typgodkännandet
  • övervaka hur effektiva normerna för koldioxidutsläppen är för att minska utsläppen
  • informera allmänheten.

För vilka fordon gäller det?

Fordon som omfattas är

  • personbilar från 2021
  • lätta lastbilar klass I från 2021
  • lätta lastbilar klass II och III från 2022,

och som är utrustade med system för övervakning av bränsle- och/eller energiförbrukning.

Dessa fordon ska läsas av under en 15-års period. 

Fordon avsedda för särskilda ändamål (till exempel husbilar och rullstolsanpassade bilar) är undantagna.

Hur går insamlingen till?

Insamling i samband med kontrollbesiktning

I samband med en kontrollbesiktning kommer besiktningsföretaget att läsa av förbrukningsmätaren på uppgifter och överföra dem till Transportstyrelsen.  En gång per år rapporterar Transportstyrelsen alla uppgifterna från de avlästa fordonen till EU. 

Insamling i samband med service eller reparation

I samband med att fordonet servas eller repareras hos en auktoriserad återförsäljare eller auktoriserad verkstad kommer förbrukningsmätaren läsas av på uppgifter och överföras till fordonstillverkaren. En gång per år rapporterar fordonstillverkaren alla uppgifterna från de avlästa fordonen till EU.

Offentliggörande av uppgifter från verklig körning

EU ska varje år sammanställa de avlästa uppgifterna och offentliggöra dem. Sammanställningen kommer att visa respektive fordonstillverkares genomsnittliga bränsleförbrukning, elenergiförbrukning, och koldioxidutsläpp vid verklig körning. Sammanställningen kommer också att innehålla skillnaden mellan avlästa uppgifter från verklig körning och lämnade uppgifter från typgodkännandet för respektive fordonstillverkare. 

Vilka typer av uppgifter  samlas in?

Uppgifter som samlas infrån fordonets förbrukningsmätare  är identifieringsnummer, den totala bränsleförbrukningen, den totala tillryggalagda sträckan samt den totala nätenergin till batteriet.

Gallring av uppgifterna

Alla uppgifter som avläses från förbrukningsmätaren  gallras efter att de har överförts eller rapporterats. 

Fordonsägare kan vägra att uppgifterna samlas in

Du som fordonsägare kan vägra att dessa uppgifter samlas in från fordonet. Denna vägran ska du meddela både till fordonstillverkaren och till Transportstyrelsen.

För anmälan om vägran i samband med kontrollbesiktning ska du fylla i följande blankett och skicka den till Transportstyrelsen.

Anmälan/avanmälan om vägran av avläsning av uppgifter från verklig körning (OBFCM)

Blanketten ska vara Transportstyrelsen tillhanda i god tid innan inställelsen till kontrollbesiktningen. Transportstyrelsen måste registrera anmälan efter att den har kommit in till myndigheten för att den ska ge verkan. Anmälan om vägran  behöver bara skickas in en gång och gäller tills vidare.

Anmälan om vägran finns registrerat hos Transportstyrelsen och avbryts om fordonsägaren avanmäler sin vägran eller om det sker ett ägarbyte. Vid ett ägarbyte kommer fordonets förbrukningsmätare åter igen läsas av i samband med en kontrollbesiktning.

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!