Frågor och svar

Du får bara använda mobiltelefon eller annan kommunikationsutrustning i motordrivna fordon om det inte påverkar körningen på ett trafikfarligt sätt.

Här hittar du frågor och svar om ämnet.

Enligt lagen får du som förare inte använda exempelvis mobiltelefon eller GPS på ett sätt som gör dig ouppmärksam och farlig i trafiken.

Lagen säger: "vid färd på väg med ett motordrivet fordon, ägna sig åt aktiviteter såsom användande av mobiltelefon och annan kommunikationsutrustning endast om det inte inverkar menligt på framförandet av fordonet. Den som bryter mot bestämmelserna kan dömas till penningböter." 

Tänk på att lagen är till för att skydda dig och andra i din omgivning.

Saker du gör när du kör som tar blick och tanke från trafiken och har en negativ inverkan (alltså menlig) på körningen. Det innebär att körningen blir trafikfarlig. Det gäller även om det bara rör sig om någon enstaka sekund.

Det finns en rad saker som uppenbart innebär att körningen blir trafikfarlig. Några exempel på vad du inte bör göra när du kör är:

 • skicka sms
 • ägna dig åt sociala medier som Facebook, Instagram eller Twitter
 • titta på film
 • knappa på GPS-navigatorn
 • spela spel på mobilen
 • söka låtar på exempelvis Spotify eller Soundcloud

Nej, men du som förare har ansvar för vad du gör med din mobil när du kör. Märker du att det tar fokus från körningen är det olämpligt och du måste sluta. 

Transportstyrelsen har lämnat ett förslag till regeringen (april 2017) på att införa ett förbud mot att hålla mobiltelefonen i handen medan man kör. Ett sådant förbud skulle innebär att Sverige lever upp till minimikravet i den sk Wienkonventionen.

Inte nödvändigtvis. Men eftersom du som förare nu har ett större ansvar för vad du gör med din mobil eller kommunikationsutrustning, kan du försöka göra din körning mer trafiksäker. Du kan till exempel använda telefonens röststyrningsfunktion vid uppringning, om du måste ringa ett samtal. De flesta telefoner har den funktionen idag. 

Du kan till exempel göra följande:

 • Låta din medpassagerare slå numret eller helst ringa samtalet åt dig, om möjligt.
 • Om du är på långresa, passa på att ta en paus från körningen och ring ditt samtal då.
 • Använd röststyrning för uppringning.
 • Är du i en knepig trafiksituation där din uppmärksamhet kräver att du har total och omedelbar kontroll, undvika att använda telefonen eller annan kommunikationsutrustning tills du stannar eller trafiken har lugnat sig.
 • Installera teknik i din bil som gör att du inte behöver ta uppmärksamheten från vägen i lika hög grad.

Polisen kommer att titta på hur du kör och sedan kontrollera om du vid det tillfället använder din mobiltelefon eller annan kommunikationsutrustning. Om du vinglar med bilen eller plötsligt sänker hastigheten så att det utgör fara för andra, kan du bli stoppad oavsett om du använder en telefon eller inte. Skulle det visa sig att du vid tillfället använde telefonen eller annan kommunikationsutrustning, kan du senare dömas till böter. 

Går det så långt att du blir dömd i rätten, kan du få böter. Beloppet fastställs av domstolen. 

Med kommunikationsutrustning avses till exempel GPS-navigator, radiomottagare och annan utrustning som används för kommunikation.