TSFS 2016:17
Transportstyrelsens föreskrifter om erkännande av yrkeskvalifikationer

Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om erkännande av yrkeskvalifikationer och tillfällig yrkesutövning som kompletterar bestämmelserna i lagen (2016:145) om erkännande av yrkeskvalifikationer och förordningen (2016:157) om erkännande av yrkeskvalifikationer.

Grundform

TSFS 2016:17

I kraft 2016-04-15. PDF 241 kB