TSFS 2019:56
Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om arbetsmiljö på fartyg

Dessa föreskrifter gäller, om inte annat särskilt anges, för svenska fartyg där arbetstagare utför fartygsarbete för arbetsgivares räkning. För fartyg i inlandssjöfart gäller inte 2 kap. 26, 27, 49 och 57 §§. Föreskrifterna gäller inte örlogsfartyg.

Konsoliderad version

Grundform

TSFS 2019:56

I kraft 2019-08-01. PDF 634 kB

Ändringar

TSFS 2019:123

I kraft 2019-12-21. PDF 279 kB.

Ändr. 4 kap. 3 och 4 §§.

TSFS 2022:12

I kraft 2022-04-01. PDF 174 kB.

Utgår 2 kap. 13 § och rubriken närmast före 2 kap. 13 §; ändr. författningsrubrik, 1 kap. 8 §, 2 kap. 15, 26, 29, 50 och 57 §§ samt rubrikerna närmast före 2 kap. 15 och 50 §§; allmänna råd.

TSFS 2022:59

I kraft 2022-07-01. PDF 111 kB.

Ändr. 2 kap. 12 §.