TSFS 2012:61
Transportstyrelsens föreskrifter om förordnande att förrätta prov

Dessa föreskrifter gäller förordnande att förrätta prov för traktorkort, körkort, yrkesförarkompetens och taxiförarlegitimation.

Grundform

TSFS 2012:61

I kraft 2013-01-19. PDF 77 kB