TSFS 2010:139
Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om vägtransportledare

Dessa föreskrifter innehåller närmare bestämmelser om vägtransportledare enligt lagen (2004:1167) om vägtransportledare och förordningen (2004:1169) om vägtransportledare.

Konsoliderad version

Grundform

TSFS 2010:139

I kraft 2010-10-01. PDF 348 kB

Ändringar

TSFS 2016:24

I kraft 2016-07-01. PDF 148 kB.

Ändr. 5 kap. 4 §.

TSFS 2024:21

I kraft 2024-05-17. PDF 182 kB.

Ändr. 5 kap. 11 §, 6 kap. 3, 6 och 8 §§ och bilaga 1.