TSFS 2010:127
Transportstyrelsens föreskrifter om introduktionsutbildning för privat övningskörning, behörighet B

Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om ansökan om tillstånd att bedriva introduktionsutbildning för blivande handledare och elever vid privat övningskörning.

Konsoliderad version

Grundform

TSFS 2010:127

I kraft 2010-09-01. PDF 132 kB

Ändringar

TSFS 2011:85

I kraft 2011-10-17. PDF 20 kB.

Upph. 2 kap. 7 § ; ändr. 2 kap. 5 och 6 §§ samt rubriken närmast före 2 kap. 5 §.

TSFS 2016:14

I kraft 2016-04-15. PDF 19 kB.

Ny 2 kap. 3 a §.

TSFS 2021:73

I kraft 2021-12-01. PDF 102 kB.

Ändr. 2 kap. 6 §.