Att köra i cirkulationsplats

Broschyren beskriver trafikregler som gäller i en cirkulationsplats.
Utgåva 1

Endast för nedladdning

Broschyren finns inte att beställa. Ladda ner och läs på din mobila enhet eller skriv ut det antal exemplar du behöver, filen är utskriftsvänlig.

Läs mer eller se film om cirkulationsplatser

Download english version about driving in a roundabout

Watch a video-clip about driving in a roundabout (in english)

Artikelnummer TS201509. Utgiven av Transportstyrelsen 2016-01-01