Riktlinjer och rekommendationer för anslutningar av fartyg och fritidsbåtar till landbaserat elnät

Målsättningen med dessa riktlinjer och rekommendationer är att öka säkerhetsnivån för dem som arbetar med eller nära högspänningsanläggningar på fartyg samt öka förståelsen för alla typer av landanslutningar och risker kring det. Dessutom ska dessa riktlinjer och rekommendationer vara ett verktyg för alla båtägare som vill ansluta sina båtar till landbaserat elnät.

Artikelnummer -. Utgiven av Transportstyrelsen 2015-04-20