Maj – en mörk trafikmånad

2024-06-17

Grafik över antalet omkomna i vägtrafiken maj 2024.

Maj är årets hittills mest olycksdrabbade månad. Hela 29 personer miste livet i trafiken och ytterligare 1 292 personer skadades, varav 172 svårt och 1 120 lindrigt. Det visar de preliminära uppgifter som sammanställts av Transportstyrelsen.

20 män och 9 kvinnor miste livet i trafiken under maj. Drygt hälften av dem som omkom satt i en personbil (15) och 11 personer var oskyddade trafikanter. 3 personer var under 20 år och 11 personer var 65 år eller äldre.

– Vi ser en liknande utveckling som den som var förra året, då antalet omkomna i trafiken också sköt i höjden i samband med det fina vädret under maj och juni, säger Staffan Berge, statistiker vid Transportstyrelsen.

Sommarmånaderna är generellt sett mer olycksdrabbade:

– Varmare väder innebär att fler oskyddade trafikanter befinner sig ute i trafiken, framförallt i stadsmiljö. Det är därför viktigt att vara särskilt vaksam i trafiken på oskyddade trafikanter såsom cyklister och fotgängare. Sommaren är också den tid då motorcyklisterna befinner sig ute på våra vägar och det är extra viktigt för större fordon att vara försiktiga vid exempelvis filbyten och svängar, säger Staffan Berge.

44 omkomna under årets fyra första månader

Under början av 2024 var antalet omkomna i trafiken förhållandevis lågt. Under januari till april omkom 44 personer, det är ett rekordlågt antal.

Fram till och med maj har 73 personer mist livet i vägtrafiken. Två tredjedelar av dem har suttit i en personbil. Mötesolyckor och singelolyckor är i de fallen de vanligaste olyckstyperna. Bland de oskyddade trafikanterna är det olyckor med: MC (6), cykel (7) och fotgängare i kollision med motorfordon (8).

Mer statistik

Utvecklingen av dödade och svårt skadade redovisas i tabeller på Transportstyrelsens webbplats under sidorna Statistik över vägtrafikolyckor.