Försöksverksamhet för tunga lastbilar på alternativa bränslen

2024-07-01

Lastbilar som står parkerade och laddas. Försöksverksamhetens syfte är att lindra bristen på förare med körkortsbehörighet C och skynda på den gröna omställningen av transportsektorn. Foto: Adobe Stock

Från och med den 1 juli kan Transportstyrelsen pröva ansökningar till en ny försöksverksamhet. Tillståndet gör det möjligt för organisationer att få undantag från körkortslagen för deras förare med körkortsbehörighet B att köra tyngre lastbilar (totalvikt på 4 250 kilogram) som drivs med el, gas eller är hybrid.

I dag används lastbilar för ett stort antal godstransporter i samhället. Vissa lastbilar som drivs av alternativa bränslen, främst el, kan väga mer och överskrider totalvikten 3 500 kilogram. De räknas då som tunga lastbilar.

Transportstyrelsen har på uppdrag av regeringen skapat förutsättningar för en försöksverksamhet där företag, myndigheter eller andra organisationer kan ansöka om tillstånd om undantag för sina förare. Undantaget innebär att det blir möjligt att köra lastbilar med totalvikt mellan 3 500 kilogram och 4 250 kilogram på behörighet B. En förutsättning är att lastbilen drivs med alternativa bränslen och inte har släpvagn. Ytterligare en förutsättning är att föraren ska ha haft körkort med behörighet B i minst två år.

– Syftet med försöksverksamheten är att lindra bristen på förare med körkortsbehörighet C och skynda på den gröna omställningen av transportsektorn, säger Christopher Patten, utredare på Transportstyrelsen.

Här kan du läsa mer om vad som gäller.