Flygplatserna som blivit lättare att nå

2024-01-22

Ett flygplan i en gate. Tillgängligheten för enskilda flygplatser i Sverige förbättrades under förra året. Foto: Transportstyrelsen/Carolina Häggkvist

Möjligheten att ta sig till och från europeiska städer med flyg försämrades under 2023 jämfört med året innan. Samtidigt förbättrades tillgängligheten för flera svenska flygplatser. Det visar en ny rapport från Transportstyrelsen.

Mora och Örnsköldsvik har det blivit lättare att flyga till över dagen, medan det i stället har blivit svårare att ta sig till Kalmar, Kiruna och Ronneby – också det över dagen. Det kallas för endagsförrättning. Det visar Transportstyrelsens nya rapport ”Geografisk tillgänglighet med flyg - En jämförelse mellan 2022 och 2023”.

För Sverige som helhet försämrades möjligheten att med flyg kunna ta sig till och från olika platser inom landet. Samtidigt har alltså tillgängligheten för enskilda flygplatser förbättrat sig under året.

Den genomsnittliga vistelsetiden (den tid det går att stanna på en plats för att sedan flyga tillbaka samma dag) minskade från 1,71 timmar under 2022 till 1,47 timmar 2023. Av totalt 37 flygplatsregioner i Sverige saknade elva helt möjligheter att ta sig till eller från de andra flygplatserna (se rapporten).

Svårare att nå andra huvudstäder

Varje år följer Transportstyrelsen också upp hur möjligheten ser ut att ta sig till och från de europeiska huvudstäderna med flyg över dagen. För Sverige som helhet minskade både åtkomlighet och tillgänglighet med cirka åtta procent under 2023.

– Tillgängligheten för resor till och från Europa har försämrats något under året. Vad det beror på är svårt att säga, men det kan hänga samman med ekonomin och det oroliga omvärldsläget, säger Simon Posluk, enhetschef på Transportstyrelsen.

Nedgången skulle även kunna förklaras med flygbolagens ändringar i tidtabellerna, vilket kan ha gjort det svårare för de regionala flygplatserna att nå de större navflygplatserna, som till exempel Arlanda eller Köpenhamn.

Till rapporten: Geografisk tillgänglighet med flyg - En jämförelse mellan 2022 och 2023