×

Driftstörningar pågår

Just nu är det driftstörningar på Transportstyrelsens webbplats och till exempel vissa e-tjänster går inte att använda. Felsökning pågår.

Geografisk tillgänglighet med flyg- En jämförelse mellan 2022 och 2023

Geografisk tillgänglighet med flyg- En jämförelse mellan 2022 och 2023

Med utgångspunkt från tidtabellsuppgifter för en utvald dag (i vecka 47 respektive år) har det för de undersökta flygplatserna beräknats hur lång tid det är möjligt att vistas på destinationsorten vid ett dagsbesök.

Utgiven 2024-01-22