Åk säkert på studentflaket

2024-05-24

Studenter som lyft på sina studentmössor. Studentflaksåkningen ska ske på ett säkert sätt. Det är viktigt att reglerna följs. Bild: Adobe Stock

Nu stundar snart studenternas lyckliga dag och för många är flakåkning ett givet inslag. Men för att det ska bli ett uppskattat minne är det viktigt att det sker på ett säkert sätt. Det finns flera regler som måste följas för att det ska vara tillåtet.

En återkommande tradition vid studentfiranden runt om i landet är flakåkning. Det är i vanliga fall inte tillåtet att åka med ett fordon och sitta på platser som normalt inte är inrättade för passagerare att sitta på. Det är inte heller tillåtet att färdas fler i ett fordon än vad det är registrerat för. Men Transportstyrelsen medger undantag från bestämmelserna om det sker i samband med en skolavslutning, karneval eller motsvarande.

– Flakåkning är ett uppskattat inslag i studentfirandet. Men det är viktigt att man minimerar riskerna i så stor utsträckning som det är möjligt. Det gör man genom att följa våra regler, säger Niclas Nilsson, utredare på Transportstyrelsen.

Tillåtet endast direkt i samband med arrangemanget

Transportstyrelsen förtydligade inför förra året sina regler som möjliggör undantaget. Avsikten var att göra det enklare att bedöma och förstå vad som är ok och vad som inte är det.

– Vi vill påminna om att flakåkning bara är tillåtet i direkt anslutning till själva skolavslutningen. Det har i vissa delar av landet varit tradition att man åkt studentflak långt före och efter tillställningen på ett sätt som inte varit motiverat. Därför har vi sett över och tydliggjort vilka regler som gäller, säger Niclas Nilsson, utredare på Transportstyrelsen.

Studentflak och karnevalståg