Eccairs (European Co-ordination Centre for Accident and Incident Reporting Systems) är den programvara som används av de europeiska myndigheterna för lagring och hantering av händelserapporter. Mer information finns på Eccairs webbplats.