Redan innan förordning 376/2014 ska tillämpas finns ett starkt sekretesskydd för händelserapporter enligt artikel 14 i EU-förordning 996/2010. Skyddet innebär att händelserapporter inte får lämnas ut eller användas för andra ändamål än säkerhetsutredningar eller för att förbättra flygsäkerheten. Sekretessen har prövats i flera domar av Kammarrätten. Motsvarande formuleringar som finns i förordning 996/2010 finns även i förordning 376/2014.

Mer information om sekretessen för händelserapporter finns på sidan Händelserapportering och sekretess.