Kompatibilitet med ADREP-taxonomin innebär att händelserapportering sker enligt den ADREP-taxonomi som är integrerad i ECCAIRS programvara. Kompatibilitet med ECCAIRS innebär rapportering som använder teknik och dataformat som möjliggör direkt överföring till ECCAIRS databas. Organisationer förväntas enas med den utpekade myndigheten om den tekniska lösningen för detta. Syftet med detta är att öka kvaliteten och effektivisera hanteringen av händelserapporter.

Även inrapportering via Transportstyrelsens webbformulär kommer att innebära att man lever upp till kompatibilitetskraven.

Tekniska detaljer kring händelserapportering enligt EU-förordning 376/2014 finns i följande dokument:

Teknisk information om inrapportering enligt EU 376/2014