Personer som är skyldiga att rapportera händelser ska göra det inom 72 timmar efter att de fått kännedom om dem. Organisationer ska rapportera så snart som möjligt, dock senast inom 72 timmar.

Preliminära analysresultat och åtgärder ska rapporteras av organisationen inom 30 dagar, om organisationen identifierar en faktisk eller potentiell flygsäkerhetsrisk till följd av en analys som är gjord av händelser eller grupper av händelser. Vid behov ska även analysens slutliga resultat rapporteras inom tre månader.