ICAO har gett ut EUR OPS bulletin 2021_001 gällande procedurer vid radiobortfall

2021-12-17

ICAO har genom State Letter EUR/NAT 21-0347.TEC (HAS/HOI)  gett ut EUR OPS bulletin 2021_001 med rekommendationer om procedurer vid radiobortfall.