Regler för dig som cyklar - lättläst

När du cyklar gäller nästan alltid
samma regler som när du kör bil.

Cykelpassager och cykelöverfarter

På vissa ställen finns det
cykelpassager eller cykelöverfarter.

Cykelpassager är målade
med vita fyrkanter i vägbanan.

Cykelöverfarter är målade
med vita fyrkanter i vägbanan och
har vägmärke som ser ut så här:

Se dig för noga innan du
kör över vägen vid en
cykelpassage eller en cykelöverfart.

Här kan du ladda ner en broschyr
som beskriver hur du cyklar
vid en cykelpassage och cykelöverfart.

Övergångsställen

Var försiktig om du
kör över vägen på ett övergångsställe med cykel.
Du ska släppa förbi bilar.

Gågata

Om du cyklar på en gågata
får du inte cykla fortare än personerna som går. 
Du ska alltid släppa förbi personer som går.

Svänga åt vänster

Om du ska svänga åt vänster
ska du räcka ut din vänstra arm.
Då ser de andra trafikanterna att du ska svänga.

Om det är mycket trafik
är det bättre att stanna vid vägkanten.
När det sedan är fritt från trafik
kan du leda cykeln,
eller cykla över vägen.

Cykelbana

 

På en cykelbana ska du cykla på höger sida.
 
Du cyklar om en annan cykel
på vänster sida.

Lagen om cykelhjälm

Alla som inte fyllt 15 år
ska ha hjälm på sig när de cyklar
och när de blir skjutsade
och åker bak på cykel.