Skatter, försäkringar och avgifter för avställda fordon

Trafikförsäkring

När du har anmält avställning av ditt fordon
behöver du inte längre
betala trafikförsäkring.

Fordonsskatt kan betalas tillbaka

När du har anmält avställning av ditt fordon
behöver du inte heller betala fordonsskatt.

Vi betalar tillbaka skatt
när du anmäler avställning
om du har redan har betalat in skatt
för ditt fordon.

Avgift för vägtrafikregister

Du ska betala en avgift
för vägtrafikregistret
även när du har anmält
avställning av ditt fordon.

Byta ägare och anmäla avställning samtidigt

Om ett fordon byter ägare
samtidigt som du anmäler avställning
betalar vi tillbaka redan betald skatt
till den nya ägaren.

Klaga på beslut om skatten

Om du vill klaga på ett beslut om skatten
för ditt fordon
ska du kontakta Skatteverket.
Skatteverket är den myndigheten
som beslutar om skatter.