Informationsmöte järnväg nr 1 2024

3 juni genomför Transportstyrelsen ett informationsmöte för järnvägsbranshen. Fokus denna gång kommer att ligga på vårt regelarbete. Mötet kommer att genomföras endast digitalt. 

Länk mötet

Den 3:e juni kommer du att finna länk till mötet här.

Målgrupp

Detta möte riktar sig till alla aktörer inom järnvägsbranschen.

Tid och plats

3 juni 2024, kl. 09.00 till ca 11.00

Mötet genomförs digitalt.

Anmälan och mer information

Ingen anmälan krävs. Länk till mötet kommer att finnas tillgängligt för alla högst upp på den här sidan.

Agenda

kl 09.00 - 09.50

Inledning och uppföljning järnvägens säkerhetskonferens

  • Vi går översiktligt igenom resultatet av uppföljningen från järnvägens säkerhetskonferens. 

Rapport från TSD- och CSM-arbete

  • Uppdateringar kring bland annat TSD Telematik, EVR, ERA’s avgiftsförordning och ändringar i TSD LOC&PAS.

09.50 -10.00 Paus

10.00 - 11.00

Internationellt arbete inom marknadsområdet

  • Övergripande om förhandlingsläget för kapacitetsförordningen, rapport från ENRRB i maj och annat aktuellt från området.

Aktuell lagstftning och föreskrifter inom spårtrafik

  • Lag (2023:254) och förordning (2023: 676) om vissa produkters och tjänsters tillgänglighet
  • Ändring av TSFS 2019:112 Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om hälsoundersökning och hälsotillstånd för personal med säkerhetskritiska arbetsuppgifter inom järnvägen
  • TSFS 2024:2 Transportstyrelsens föreskrifter om olycks- och säkerhetsrapportering för järnväg

 

 

 

 

 

 

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!