Årlig rapportering av olyckor och andra säkerhetsuppgifter

Enligt Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2011:86) om olycks- och säkerhetsrapportering för järnväg samt Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2011:87) om olycksrapportering för tunnelbana och spårväg ska verksamhetsutövare lämna en årlig olycks- och säkerhetsrapport.

Vägledningar med information om rapporteringen finns på Föreskrifter och vägledningar för omedelbar och årlig rapportering.

Var vänlig och använd blanketterna under rubriken Relaterad information på denna sida. Sänd in blanketterna till Transportstyrelsen, e-postadress: jarnvag@transportstyrelsen.se.

Har du frågor om olycks- och säkerhetsrapporteringen är du välkommen att kontakta oss i analysgruppen på Transportstyrelsens väg- och järnvägsavdelning, e-postadress: analys.jarnvag@transportstyrelsen.se eller genom vår växel på telefon: 0771-503 503.