Årlig rapportering av olyckor och andra säkerhetsuppgifter

Enligt Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2024:2) om olycks- och säkerhetsrapportering för järnväg samt Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2011:87) om olycksrapportering för tunnelbana och spårväg ska verksamhetsutövare lämna en årlig olycks- och säkerhetsrapport.

Vägledningar med information om rapporteringen finns på Föreskrifter och vägledningar för omedelbar och årlig rapportering.

Rapportering av verksamhetsår 2023

Järnvägsföretag och infrastrukturförvaltare samt trafikutövare och spårinnehavare i spårväg eller tunnelbana, ska senast 2024-03-31 till Transportstyrelsen rapportera säkerhetsuppföljning för sin verksamhet 2023. Rapporteringen kan utföras antingen via blankett eller digital inrapportering. 

Om all information inte får plats i de digitala blanketterna kan rapporten skickas i annat format antingen i sin helhet eller som en separat bilaga.

Om en allvarlig olycka har skett under året, ska för varje sådan olycka en rapport skickas in, antingen i form av ifylld digital blankett eller i annat lämpligt format.

Ifyllda rapporter och olycksanmälan skickas till jarnvag@transportstyrelsen.se med diarienummer "TSJ 2024-30" i ärendemeningen. Bifoga bilagor eller övrig relevant information i e-posten.

Frågor hänvisas till:
analys.jarnvag@transportstyrelsen.se

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!