Årlig rapportering av olyckor och andra säkerhetsuppgifter

Enligt Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2011:86) om olycks- och säkerhetsrapportering för järnväg samt Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2011:87) om olycksrapportering för tunnelbana och spårväg ska verksamhetsutövare lämna en årlig olycks- och säkerhetsrapport.

Vägledningar med information om rapporteringen finns på Föreskrifter och vägledningar för omedelbar och årlig rapportering.