Årlig rapportering av olyckor och andra säkerhetsuppgifter

Enligt Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2011:86) om olycks- och säkerhetsrapportering för järnväg samt Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2011:87) om olycksrapportering för tunnelbana och spårväg ska verksamhetsutövare lämna en årlig olycks- och säkerhetsrapport.

Vägledningar med information om rapporteringen finns på Föreskrifter och vägledningar för omedelbar och årlig rapportering.

Vi håller på att ändra formatet på säkerhetsrapporteringen och gör om den till ett digitalt formulär som fylls i direkt på vår hemsida. Det digitala formuläret förväntas vara tillgängligt för användning i början av mars. Innehållet i dessa kommer vara lika med tidigare års frågor, så underlaget kan med fördel förberedas på samma sätt innan det.

Vi ber er ha förståelse för detta och vi kommer skicka ut information till alla berörda verksamhetsutövare när det är klart.

Har du frågor om olycks- och säkerhetsrapporteringen är du välkommen att kontakta oss i analysgruppen på Transportstyrelsens väg- och järnvägsavdelning, e-postadress: analys.jarnvag@transportstyrelsen.se eller genom vår växel på telefon: 0771-503 503.