Remiss av förslag till Transportstyrelsens föreskrifter om tekniska krav på fordonståg med längd över 25,25 meter

Vi tar tacksamt emot era synpunkter senast den 21 april 2023.

Vänligen ange vårt diarienummer TSF 2022-138 i ert svar.

Remissmaterial

Remissvar

Ni ges härmed tillfälle att lämna synpunkter på förslaget och konsekvensutredningen. Synpunkterna ska vara Transportstyrelsen tillhanda senast den 21 april 2023.

Vänligen ange vårt diarienummer TSF 2022-138 i svaret. 

Synpunkterna ska vara skriftliga och skickas till:

vag@transportstyrelsen.se

eller till

Transportstyrelsen
Box 267
781 23 Borlänge

Kontaktpersoner

Om ni har frågor med anledning av remissen är ni välkomna att kontakta:

Omar Bagdadi, utredare, tel. 010-495 56 02 omar.bagdadi@transportstyrelsen.se

eller

Pär Ekström, utredare, tel. 010-495 55 13 par.ekstrom@transportstyrelsen.se

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!