Remissammanställning av förslag till Transportstyrelsens föreskrifter om tekniska krav på fordonståg med längd över 25,25 meter

Remisstiden är slut för vår remiss med diarienummer TSF 2022-138.

Remissmaterial

Remissammanställning och nya författningar

Remissammanställning av inkomna synpunkter:

Ta del av de nya författningarna:

  • TSFS 2023:42, Transportstyrelsens föreskrifter om tekniska krav på fordonståg med längd över 25,25 meter.
  • TSFS 2023:43, Transportstyrelsens föreskrifter om utrustning som inte ska räknas in i fordonsbredden och fordonslängden.
  • TSFS 2023:44, Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2018:40) om fordonstekniska krav på fordonståg med bruttovikt över 64 ton.

Kontaktpersoner

Om ni har frågor med anledning av remissen är ni välkomna att kontakta:

Omar Bagdadi, utredare, tel. 010-495 56 02 omar.bagdadi@transportstyrelsen.se

eller

Pär Ekström, utredare, tel. 010-495 55 13
par.ekstrom@transportstyrelsen.se

Hade du nytta av informationen på den här sidan?

Tack för att du lämnade ett omdöme!