TSFS 2022:40
Transportstyrelsens föreskrifter om kontrollmoduler för EG-kontroll av nationella regler för fordon och fasta installationer

Dessa föreskrifter ska tillämpas av utsedda organ vid EG-kontroll av nationella regler för fordon och fasta installationer. Vilka kontrollmoduler som den sökande ska använda framgår av nationella regler. Kontrollmodulerna finns beskrivna i 3 § samt i bilagorna 1-5.

Grundform

TSFS 2022:40

I kraft 2022-06-01. PDF 293 kB