TSFS 2020:88
Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om markering av föremål som kan utgöra en fara för luftfarten och om flyghinderanmälan

Dessa föreskrifter ska tillämpas vid markering av föremål som har en höjd av 45 meter eller högre över mark- eller vattenytan och som är belägna utanför en flygplats fastställda hinderbegränsande ytor. Vid flyghinderanmälan ska föreskrifterna tillämpas om byggnaden eller anläggningens sammanlagda höjd kommer att överstiga 45 meter inom sammanhållen bebyggelse eller 20 meter inom annat område.

Konsoliderad version

Grundform

TSFS 2020:88

I kraft 2021-01-01. PDF 1089 kB

Rättelser

TSFS 2020:88

PDF 115 kB.

Rättelsen avser 11 § första stycket 3.