TSFS 2017:118
Transportstyrelsens föreskrifter om förarprov, behörighet D1E och DE

Dessa föreskrifter gäller förarprov som avläggs för körkort med behörighet D1E och DE.

Konsoliderad version

Grundform

TSFS 2017:118

I kraft 2018-02-01. PDF 166 kB

Ändringar

TSFS 2018:1

I kraft 2018-02-01. PDF 104 kB.

Ändr. 6 §.

TSFS 2020:37

I kraft 2020-07-01. PDF 121 kB.

Ändr. 9 och 27 §§.

Rättelser

TSFS 2017:118

PDF 179 kB.

Rättelsen innebär att paragrafen efter 33 § numreras som 34 §.