LFS 2007:16
Luftfartsstyrelsens föreskrifter om medförande av personer och last

Dessa föreskrifter ska tillämpas när personer och last, inklusive bagage och barlast, medförs vid flygning 1. med svenskregistrerade luftfartyg, eller 2. med utlandsregistrerade luftfartyg som används av svenska tillståndshavare. Föreskrifterna ska inte tillämpas av operatörer som har drifttillstånd enligt JAR-OPS 1 eller JAR-OPS 3.

Grundform

LFS 2007:16

I kraft 2007-09-01. PDF 37 kB

Ändringar

LFS 2008:19

I kraft 2008-03-01. PDF 159 kB.

Ändr. 1 §.

TSFS 2016:59

I kraft 2016-08-25. PDF 149 kB.

Ändr. 1 §.