TSFS 2019:21
Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om hinderbegränsande ytor, begränsning och borttagning av hinder

Dessa föreskrifter ska tillämpas av den som ska utforma eller bygga om en flygplats som ska vara godkända enligt Transportstyrelsens föreskrifter, när hinderbegränsande ytor ska utformas och när hinder ska tas bort eller begränsas. Föreskrifterna omfattar inte flygplatser som enbart är avsedda för helikopterverksamhet.

Grundform

TSFS 2019:21

I kraft 2019-05-01. PDF 340 kB