TSFS 2019:115
Transportstyrelsens föreskrifter om lämnande av statistiska uppgifter om användning av luftfartyg

Dessa föreskrifter ska tillämpas av den som äger, innehar eller brukar luftfartyg som statistiska uppgifter ska lämnas för. Statistiska uppgifter ska lämnas till Transportstyrelsen för kommersiella flygtransporter, bruksflyg eller allmänflyg som bedrivs med svenskregistrerademotordrivna luftfartyg. Statistiska uppgifter ska dock inte lämnas till Transportstyrelsen för verksamhet som bedrivs med svenskregistrerade segelflygplan och svenskregistrerade gyrokoptrar. Sådana statistiska uppgifter ska istället lämnas till SSF (Svenska Segelflygförbundet) när det gäller svenskregistrerade segelflygplan och KSAK (Kungliga Svenska Aeroklubben) när det gäller svenskregistrerade gyrokoptrar. Statistiska uppgifter ska lämnas senast den 1 februari varje år.

Grundform

TSFS 2019:115

I kraft 2020-01-01. PDF 129 kB